Ett måleri

Krafter och poesin i konstverket träder fortfarande fram med subtila medel, oberoende av en konstmarknad, trots de krafter i konstvärlden som förvandlar konst till en vara, och ett spekulationsobjekt… Konsten i alla dess former är det enda språk vi har för att uttrycka vår lovsång eller sorg.

Trots de vetenskapliga världsförklaringarna, eller det rationella tänkandets framsteg… det okändas mörker finns alltid kvar, vare sig det existerar inom, eller utom oss… en bild kan peka bakåt i tiden och skänka en hisnande närvarokänsla, där vi aldrig har varit, och samtidigt rymma en föraning om sin egen framtid.

Ett måleri, en bild, kan vara klokare än sin upphovsman. Den vet något som han inte vet.

Den tyske filosofen Theodor Adorno skriver;
I varje genuint konstverk visar sig något som inte finns…

/ Kit Alexi